Kontakt

Organizatorzy
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Pl. Grunwaldzki 47
50-366 Wrocław
tel: +48 71 320 53 65

Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Pl. Grunwaldzki 47
50-366 Wrocław
tel: +48 71 320 10 80

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
tel: +48 22 847 87 29

Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego
dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.
tel: +48 501 272 377
e-mail: artur.niedzwiedz@upwr.edu.pl

  • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
  • PTH
  • Dolnośląska Izbla Lekarsko-Weterynaryjna