Kontakt

Organizatorzy
Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Pl. Grunwaldzki 47
50-366 Wrocław
tel: +48 71 32 01 080

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Pl. Grunwaldzki 47
50-366 Wrocław

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa
tel: +48 22 847 87 29

Biuro Sympozjum
tel: +48 71 32 05 365
e-mail: biuro@patologiakoni.pl

Przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń
tel: +48 71 32 01 014
e-mail: jozef.nicpon@up.wroc.pl

Sekretarz komitetu organizacyjnego
dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.
tel: +48 501 272 377
e-mail: artur.niedzwiedz@up.wroc.pl

Katarzyna Łągiewka – SKN "Chiron"
Tadeusz Budzyński – SKN "Chiron"

  • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
  • Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
  • PTH