Opłaty

UWAGA: rezygnacja z udziału w Konferencji, zgłoszona poźniej niż na 10 dni przed jej terminem, powoduje przepadek całej uiszczonej opłaty rejestracyjnej.


  do 10.05.2019 od 11.05.2019
Członkowie PTH 450 zł/os. 550 zł/os.
Pozostali uczestnicy 550 zł/os. 650 zł/os.
Student/Absolwent 2019
200 zł/os. 300 zł/os.

Uwaga: brak możliwości wpłaty gotówką na miejscu!

W ramach opłaty konferencyjnej Uczestnikom przysługuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, lunch, przerwy kawowe oraz udział w wieczornym pikniku.


Wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem, po uprzedniej rejestracji, na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Katedra Chorób Wewnętrznych
PKO BP SA III o/Wrocław  62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „dot. Konferencji DD120/0005/19”

Wejście na konferencję tylko z dowodem wpłaty!

 

  • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
  • PTH
  • Dolnośląska Izbla Lekarsko-Weterynaryjna