Opłaty

  do 30.04.2017 od 01.05.2017
Członkowie PTH 300 zł/os. 400 zł/os.
Pozostali uczestnicy 400 zł/os. 500 zł/os.
Student/Absolwent 2017
150 zł/os. 250 zł/os.

Uwaga: brak możliwości wpłaty gotówką na miejscu!

W ramach opłaty konferencyjnej Uczestnikom przysługuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, lunch, przerwy kawowe oraz udział w wieczornym pikniku.


Wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem, po uprzedniej rejestracji, na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Katedra Chorób Wewnętrznych
PKO BP SA III o/Wrocław  62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem „dot. Konferencji D120/0004/17”

Proszę zachować potwierdzenie dowodu wpłaty w celu okazania go przy rejestracji!

 

  • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
  • Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
  • PTH