Wykładowcy

Prof. Andy Durham, Dipl. ECEIM
Studia ukończył w 1988 w Bristolu, UK. Obecnie pracuje jako partner w Liphook Equine Hospital. Jednocześnie zatrudniony jest na stanowisku profesora wizytującego na University of Surrey. Jego główne zainteresowania kliniczne skupiają się na chorobach endokrynologicznych, chorobach wątroby i dermatologii koni. Regularnie publikuje w najważniejszych czasopismach hipiatrycznych, a w kilku z nich pełni funkcję recenzenta lub członka rady programowej.
Dr Jessika M. Cavalleri, Dipl. ECEIM
Absolwentka Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Obecnie zatrudniona jako ordynator Kliniki Koni Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze. Dr Cavalleri jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej The European College of Equine Internal Medicine (ECEIM). Jej główne zainteresowania kliniczne skupiają się na chorobach układu pokarmowego, nerwowego oraz oddechowego. Prowadzi badania naukowe dotyczące nowych metod leczenia czerniaka oraz wirusowego zapalenia wątroby u koni.
Lek. wet. Natalia Siwińska
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywała w wielu klinikach zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Czechach, Niemczech, Anglii i Francji. Obecnie związana z Katedrą Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów wrocławskiego wydziału. Jej główne zainteresowania kliniczne i naukowe to choroby układu pokarmowego, kardiologia oraz diagnostyka ultrasonograficzna klatki piersiowej i jamy brzusznej koni. Te ostatnie stały się tematyką jej pracy doktorskiej.
  • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
  • Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
  • PTH