Wykładowcy

dr Michael Hewetson, Dipl. ECEIM
Absolwent Uniwersytetu w Pretorii w RPA. Aktualnie pracuje jako starszy wykładowca kliniczny w The Royal Veterinary College. W 2011 r. otrzymał nagrodę dla najlepszego wykładowcy anglojęzycznego przyznaną przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Helsińskiego. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się głównie w obrębie chorób układu pokarmowego.
Lek. wet. Natalia Siwińska
Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr. Doświadczenie zdobywała w wielu klinikach zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Czechach, Niemczech, Anglii i Francji. Jej główne zainteresowania kliniczne to choroby układu moczowego, kardiologia oraz diagnostyka ultrasonograficzna klatki piersiowej i jamy brzusznej koni.
lek. wet. Agnieszka Żak
Studia ukończyła w 2015r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UPWr. Jej główne zainteresowania kliniczne i naukowe skupiają się na chorobach metabolicznych, endokrynologii i immunologii koni. Badania naukowe prowadzi we współpracy z Gluck Equine Research Center, Kentucky. USA.
  • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
  • PTH
  • Dolnośląska Izbla Lekarsko-Weterynaryjna