Program

piątek, 31.05.2019 r.

09.45 Otwarcie konferencji

10.00–10.45 Interpretacja EKG i arytmii serca (dr M. Hewetson)

10.45–11.30 Jak wykonać USG serca? Interpretacja najczęstszych szmerów serca (dr M. Hewetson)

11.30–11.45 Piavet System: zdalny monitoring parametrów życiowych konia

11.45–12.15 Przerwa kawowa połączona z praktyczną demonstracją systemu Piavet

12.15–13.00 Badanie neurologiczne i jego interpretacja (dr M. Hewetson)

13.00–13.45 Diagnostyka i leczenie bólu odcinka szyjnego kręgosłupa (dr M. Hewetson)

13.45–14.45 Obiad

14.45–15.30 Pierwsza pomoc i resuscytacja źrebięcia (dr M. Hewetson)

15.30–16.15 Zastosowanie fenylbuthazonu w praktyce hipiatrycznej – przypadki kliniczne
(dr M. Grabski)

16.15–17.00 Płynoterapia i transfuzja krwi (dr M. Hewetson)

17.00–17.30 Przerwa kawowa

17.30–17.45 Zaburzenia odporności i stres oksydacyjny w przebiegu syndromu
metabolicznego koni (lek. wet. A. Żak)

17.45–18.30 Diagnostyka niedokrwistości (dr M. Hewetson)

18.45 Wspólny piknik w ogrodach Pałacu Pawłowickiego

sobota, 01.06.2019 r.

9.15–10.00 Diagnostyka syndromu headshaking (dr M. Hewetson)

10.00–10.30 Aktualne zalecenia dotyczące szczepień u koni (dr hab. Lucjan Witkowski)

10.30–11.15 Diagnostyka niezborności ruchowej (dr M. Hewetson)

11.15–11.45 Przerwa kawowa

11.45–12.30 Diagnostyka omdleń (dr M. Hewetson)

12.30–13.00 Diagnostyka wczesnego uszkodzenia nerek u koni – nowe perspektywy
(lek. wet. N. Siwińska)

13.00–13.45 Piroplazmoza (dr M. Hewetson)

14.00 Zakończenie konferencji

  • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
  • Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu
  • PTH
  • Dolnośląska Izbla Lekarsko-Weterynaryjna